Yorum bırakın

1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması ve Yöntem

Süre ve Faaliyet Planı

Projenin süresi 6 ay olacaktır. (Kasım 2011-Nisan 2012)

Faaliyet 

Faaliyet Sorumlusu


İlk toplantı ve görev dağılımı

Eray Özdemir

1. Hafta

Faaliyet 

Faaliyet Sorumlusu


Facebook kapalı grup sisteminin oluşturulması

Eray Özdemir

2. Hafta

Faaliyet 

Faaliyet Sorumlusu


ESGİAD Yönetim Kurulu ile tanışma

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tuna

3. Hafta

Faaliyet 

Faaliyet Sorumlusu


Anket Uygulaması

Proje Ekibi

4. 5. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


SPSS ve Değerlendirmesi

Demet Korur ve Hümeyra Kılık

6. 7. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Proje Bloğunun Hazırlanması

Eray Özdemir ve Muhammet Ünal

8. 9. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


SPSS Değerlendirmelerinin ESGİAD’a sunulması

Proje Ekibi

10. 11. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Etkili iletişim semineri

Proje Ekibi

12. 13. 14. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Güzel Konuşma ve Diksiyon Eğitimi

Proje Ekibi

15. 16. 17. 18. 19. 20. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Firuz Kanatlı ile Söyleşi

Proje Ekibi

17. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Dayanışma Gecesi

Proje Ekibi

18. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Bowling Turnuvası

Proje Ekibi

19. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Yılmaz Büyükerşen Söyleşisi

Proje Ekibi

20. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Piknik ve Paintball

Proje Ekibi

21. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Liderlik Semineri

Proje Ekibi

22. Hafta

Faaliyet

Faaliyet Sorumlusu


Geri bildirimlerin alınması ve başarının ölçülmesi

Proje Ekibi

23. 24. Hafta

 


Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması ve Yöntem

Faaliyet 1: İlk toplantı ve görev dağılımı

İlk toplantıda proje konusu hakkında fikir alış-verişi yapılıp, takım üyelerinin güçlü yönlerine göre görev dağılımı yapılmıştır. Proje ekibinde ki her birey eşit sorumluluk ve haklara sahiptir. Kararlar, her birey görüşünü paylaştıktan sonra, oybirliğiyle alınır. Proje ekibi ve görevleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Proje genel koordinatörü: Eray ÖZDEMİR

Proje genel koordinatörü, proje ekibi ile ESGİAD arasında ki eşgüdümü sağlar. Toplantılarda kolaylaştırıcı görevi üstlenir. Proje ekibinin sözcüsüdür.

 • Proje ölçme-değerlendirme koordinatörleri: Demet KORUR – Hümeyra KILIK

Proje ölçmedeğerlendirme koordinatörleri, proje için hangi araştırma yöntemlerinin uygun olduğunu belirler ve araştırma sürecini yönlendirir. Alınan araştırma verilerini SPSS desteği ile değerlendirip ekibe sunar.

 • Proje web koordinatörü: Muhammet ÜNAL

Proje web koordinatörü, projenin sanal ortama aktarılmasını sağlamaktadır. esgiadproje.wordpress.com isimli blog sayfasını yönetir. ESGİAD’ın web sitesi için değerlendirmelerde bulunur.

 • Proje tanıtım ve tedarik koordinatörü: Semih ŞENKÖKCÜ

Proje tanıtım ve tedarik koordinatörü, projenin tanıtım stratejilerini belirleyerek süreci yönlendirir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerini teminini sağlar.

 • Proje raporlama ve fotoğraf sorumlusu: Duygu ERGÜN

Proje raporlama sorumlusu, toplantı kararlarının notunu alarak, rapor haline getirir. Tüm raporların saklanmasından ve yeri geldiğinde ulaşılmasından sorumludur. Aynı zamanda proje aktivitelerinin ve organizasyonların fotoğraflarını çekip, saklanmasından sorumludur.

Faaliyet 2: Facebook intranet sisteminin oluşturulması

 • Facebook intranet sistemi, Facebook’ta “Bir Uygulama Projesi: ESGİAD” isimli kapalı bir grup açılarak ekip içi iletişimi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ekip içinde ki üyeler hazırladıkları çalışmaları, toplantı öncesinde kontrol edilmesi için diğer ekip üyelerinin yorumuna sunmaktadır. Alınan kararlar eklenmekte ve hızlı bir şekilde geri bildirim sağlanmaktadır. Grup proje genel koordinatörü tarafından açılmış olup, tüm üyeler tarafından aktif olarak beslenmektedir.

Faaliyet 3: ESGİAD Yönetim Kurulu ile tanışma

 • Projenin tüm adımlarının uygulanabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için projenin uygulanacağı kurumun yöneticilerinin projeye istekli olmaları önemlidir.
 • İlk eylem olarak ESGİAD yönetim kurulu ile proje ekibi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tuna aracılığı ile tanıştırıldı ve proje hakkında yönetim kuruluna detaylı bilgilendirme yapıldı.

Faaliyet 4: Anket Uygulaması

 • Ölçme-Değerlendirme koordinatörlerince yönlendirilen anket uygulaması sürecinde Prof. Dr. Sezen Ünlü, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tuna ve Yrd. Doç. Dr. Jale Balaban Salı’nın bilgilerine başvuruldu.
 • Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tuna’dan örnek anket formu alındı ve örnekten uyarlayarak belirlenen konular eklenerek ESGİAD Akademi ve proje odağında anket formu oluşturuldu.
 • ESGİAD Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayının alınmasıyla birlikte ESGİAD ile eşgüdüm halinde üyelerden telefon aracılığı ile randevu alınarak 2 haftalık süre içerisinde üyeler ziyaret edilerek, anket uygulaması yapıldı.
 • Üyelerin uygun olma ve görüşmeyi kabul etme durumlarına bağlı olarak 43 üye ile yüz yüze görüşüldü ve 3 üyeden de faks yoluyla anketlere ulaşıldı. Toplam 46 dolu anket formu değerlendirilmek üzere alınmıştır. Bu rakam üye sayısının yarısı olmasından dolayı tüm üyeleri temsil edebilecek düzeydedir.

Faaliyet 5: SPSS ve Değerlendirmesi

 • SPSS ve değerlendirmesi ölçme-değerlendirme koordinatörlerince Yrd. Doç. Dr. Jale Balaban Salı’nın desteği ile gerçekleştirilmiştir.
 • Değerlendirme süreci 1 haftada tamamlanmıştır.
 • Değerlendirmeler sonunda alınan veriler doğrultusunda hazırlanan rapor yönetim kuruluna sunulmak üzere dosyalanmıştır.
 • Çıkan sonuçlara göre başarı eşiği %70 olarak belirlenmiştir.

Faaliyet 6: Proje Bloğunun Hazırlanması

 • esgiadproje.wordpress.com adresli blog web koordinatörü tarafından açılmış olup, yönetimi sağlanacaktır.
 • Blogta ESGİAD’a ait özel bilgiler ve değerlendirme sonuçları hariç olmak üzere projenin tüm detayları yayınlanacak olup, gerek akademisyenler, gerek ESGİAD Yönetim Kurulu ve üyeleri, gerekse de öğrenciler istedikleri zaman girebileceklerdir.
 • Blog proje başlangıcından itibaren 2 yıl süre ile açık kalacaktır.
 • Proje sunumu blog üzerinden gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 7: SPSS Değerlendirmelerinin proje danışmanları ve ESGİAD’a sunulması

 • Yapılan anket sonucunda alınan veriler önce proje danışmanları olmak üzere ESGİAD Yönetim Kurulu’na ekip tarafından sunulacaktır.
 • Tüm detayların ve çözüm önerilerinin de sunulacağı bu süreçte yapılacak etkinliklerin bir kısmı netleşmiş olacaktır.
 • Proje danışmanlarına blog sayfası üzerinden; ESGİAD Yönetim Kurulu’na ise dosya paylaşımı yapılarak dosya üzerinden sunulacaktır.

Faaliyet 8: Etkili iletişim semineri

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyelerinin etkili iletişim becerileri doğrultusunda eğitim talep ettikleri belirlenmiştir.
 • Etkili İletişim semineri’nin İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Şubat 2012’nin üçüncü haftası Anadolu Üniversitesi’nde ya da şehir merkezinde bulunan salonlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet 9: Güzel Konuşma ve Diksiyon Eğitimi

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyelerinin güzel konuşma ve diksiyon eğitimi almak istedikleri kanısına varılmıştır.
 • Güzel konuşma ve diksiyon eğtiimi sertifika programı kapsamında konservatuar ya da medya merkezi’nde görev alan öğretim üyeleri tarafından Şubat 2012’nin son haftası başlayarak 1 ay (16 saat) boyunca devam etmesi öngörülmektedir. Bu eğitim Anadolu Üniversitesi’nde ya da şehir merkezinde bulunan salonlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet 10: Firuz Kanatlı ile Söyleşi

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyelerinin şehrimizin güzide iş adamlarından ETİ’nin kurucusu ve onursal yönetim kurulu başkanı Sn. Firuz Kanatlı ile bir söyleşi yapılmasını talep etmişlerdir.
 • Sn. Firuz Kanatlı ile söyleşi Mart 2012’nin ilk haftası gerçekleştrilmesi öngörülmektedir. Bu söyleşinin Anadolu Üniversitesi’nde ya da şehir merkezinde bulunan salonlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet 11: Dayanışma Gecesi

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyelerinin diğer üyeler ile işbirliği arttırılması için önce tanışılması gerektiği kanısına varılmıştır.
 • Mart 2012’nin  ikinci haftası nezih bir ortamda eğlencenin ve tanışmanın ağır bastığı bir dayanışma gecesi yapılması planlanmaktadır. Dayanışma gecesi şartlara göre akşam yemeği olarakta gerçekleştirilebilir.

Faaliyet 12: Bowling Turnuvası

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyelerinin diğer üyeler ile işbirliği arttırılması için önce tanışılması gerektiği kanısına varılmıştır.
 • Bowling turnuvasının üyelerin tanışması ve birlikte zaman geçirmelerini sağlamak adına  Mart 2012’nin üçüncü haftası Kanatlı Bowling’de yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet 13: Yılmaz Büyükerşen Söyleşisi

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyeleri, şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yılmaz Büyükerşen ile bir söyleşi yapılmasını talep etmişlerdir.
 • Sn. Büyükerşen ile söyleşinin Mart 2012’nin son haftası gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu söyleşinin Anadolu Üniversitesi’nde ya da şehir merkezinde bulunan salonlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet 14: Piknik ve Paintball

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyelerinin diğer üyeler ile işbirliği arttırılması için önce tanışılması gerektiği kanısına varılmıştır.
 • Piknik ve Paintball etkinliği ile üyelerin tanışması ve birlikte zaman geçirmelerini sağlamak adına  Nisan 2012’nin ilk haftası yapılması planlanmaktadır.

Faaliyet 15: Liderlik Semineri

 • Yapılan araştırmalar doğrultusunda ESGİAD üyelerinin liderlik başlığı doğrultusunda eğitim talep ettikleri belirlenmiştir.
 • Liderlik semineri’nin İ.İ.B.F. öğretim üyeleri tarafından Nisan 2012’nin ikinci haftası Anadolu Üniversitesi’nde ya da şehir merkezinde bulunan salonlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet 16: Geri bildirimlerin alınması ve başarının ölçülmesi

 • Etkinlikler öncesi ve sonrasında, takibinde proje sonunda projenin amacına ulaşıp ulaşmadığına dair araştırma yapılacaktır.
 • Araştırma yöntemi olarak, yüz yüze görüşme, gözlem ve anket belirlenmiştir.
 • Proje sonunda yapılacak olan araştırma 1 haftalık süre dilimi içinde yapılacaktır.
 • Ölçme-Değerlendirme koordinatörlerince organize edilecek olan araştırma sonuçları, mevcut durumda ki değişiklikleri gösterecektir.

Genel Faaliyet: Davet

Faaliyetler, ESGİAD Yönetim Kurulu’na ve üyelerine yönelik olacağından tanıtım çalışmaları mailing, mesaj ve arama yoluyla gerçekleştirilecektir.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s